Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky zkryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

MUDr. Zdeňka Zigalová

zigalova@lli.vutbr.cz ; tel.: 54114 2929

 • vedoucí poradenského centra
 • koordinace služeb pro uchazeče a studenty se:
  • sluchovým postižením
  • pohybovým postižením
  • chronickým somatickým onemocněním

Mgr. Veronika Matějková

matejkova@lli.vutbr.cz ; tel.: 54114 2934

 • koordinace služeb pro uchazeče a studenty se:
  • zrakovým postižením
  • poruchami autistického spektra
 • studijní poradenství

Mgr. Katarína Durkáčová

durkacova@lli.vutbr.cz

 • koordinace služeb pro uchazeče a studenty s:
  • poruchami učení
  • psychickým onemocněním
  • narušenými komunikačními schopnostmi
 • diagnostika SPU a psychologická diagnostika
 • psychologické a kariérní poradenství

Mgr. Veronika Jílková

alfons@lli.vutbr.cz ; jilkova.v@lli.vutbr.cz

 • administrativa
 • koordinace přepisovatelského servisu
 • redakční služba – jazykové korektury prací

Mgr. Jana Pačinková

pacinkova@lli.vutbr.cz

 • terapeutka EEG Biofeedback
 • služba S-kompas

Mgr. Radka Kulichová

kulichova@lli.vutbr.cz

 • koordinace tlumočnického servisu
 • tlumočení do ČZJ a artikulační tlumočení

Bc. Petra Stočková

stockova@lli.vutbr.cz

 • lektor výuky jazyků

Daniel Snášel

snasel@lli.vutbr.cz

 • IT podpora
 • lektor technických kompenzačních pomůcek

Ing. Filip Pokorný

pokorny.f@lli.vutbr.cz

 • IT podpora, správa systémů