Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky zkryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Uchazečem s jinými obtížemi rozumíme takového uchazeče, který má specifické potřeby typu:

 1. poruchy autistického spektra,
 2. psychické onemocnění,
 3. chronické somatické onemocnění,
 4. narušené komunikační schopnosti.

Uznatelné doklady

Pro zhodnocení dopadu postižení na přijímací řízení je nutné doložit uznatelné doklady. Přípustné jsou následujících dokumenty:

 1. Doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Doklad může mít formu:

 • Rozhodnutí,
 • Posudek o invaliditě nebo
 • Potvrzení o přiznání invalidního důchodu a jiné dokumenty vydané ČSSZ, pokud je z nich patrné, že osoba je shledána invalidní.
 1. Lékařská zpráva z odborného lékařského vyšetření

Za uznatelnou lékařskou zprávu je považována taková zpráva, ze které je patrné, že se jedná o psychické onemocnění nebo chronické somatické onemocnění. Uvítáme, pokud ve zprávě bude uveden dopad onemocnění na vzdělávání.

U uchazečů s poruchami autistického spektra (včetně Aspergerova syndromu) akceptujeme zprávu od psychiatra nebo klinického psychologa.

 1. Zpráva ze speciálně-pedagogického vyšetření

Tímto dokladem se prokazují například narušené komunikační schopnosti (balbuties, elektivní mutismus apod.). Zprávu akceptujeme i staršího data dvou let.

Je nutné, aby byl doložený doklad aktuální, tedy starý maximálně 2 roky.

Vzory uznatelných dokladů naleznete v sekci Ke stažení.

Výběr oboru

Při výběru studijního oboru je dobré se řídit tím, jaký obor Vás zajímá, z jaké střední školy přicházíte (její zaměření) a dále samotným obsahem studijního oboru. Dotazy týkající se obsahu studijních oborů Vám rádi zprostředkujeme. Doporučujeme zajímat se o náplň oboru před podáním přihlášky na VUT v Brně! Zejména u uchazečů s psychickým onemocněním je vhodné konzultovat s námi volbu oboru, aby se eliminovalo pozdější selhání ve studiu a možné zhoršení zdravotního stavu.

Rovněž doporučujeme účast na Dnech otevřených dveří. Jsou dobrou příležitostí seznámit se s nabídkou studijních oborů jednotlivých fakult.

V individuálních případech zajistíme na požádání průvodcovské služby v podobě doprovodu na fakultu, aby se uchazeč předem seznámil s prostorami konání přijímacích zkoušek.

Adaptace přijímacího řízení

Při adaptaci přijímacího řízení standardně poskytujeme uchazečům s jinými obtížemi následující:

 • navýšení času na konání přijímací zkoušky,
 • asistenční a průvodcovské služby,
 • zajištění bezbariérových prostor pro konání přijímací zkoušky
 • možnost využití osobních kompenzačních pomůcek