Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky zkryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Uchazečem se sluchovým postižením rozumíme takového uchazeče, který je nedoslýchavý – je schopen přijímat a podávat informace mluveným jazykem (má například sluchadla, kochleární implantát) nebo je zcela neslyšící – přijímá a podává informace pomocí znakového jazyka.

Uznatelné doklady

Pro zhodnocení dopadu postižení na přijímací řízení je nutné doložit uznatelné doklady. Přípustné jsou následujících dokumenty:

 1. Doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

Doklad může mít formu:

 • Posudek posudkového lékaře (ČSSZ) s potvrzením o zdravotním postižení nebo
 • Potvrzení o zdravotním postižení vydané ČSSZ.
 1. Doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Doklad může mít formu:

 • Rozhodnutí,
 • Posudek o invaliditě nebo
 • Potvrzení o přiznání invalidního důchodu a jiné dokumenty vydané ČSSZ, pokud je z nich patrné, že osoba je shledána invalidní.
 1. Průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek:

Doklad může mít formu:

 • Průkaz TP, ZTP a ZTP/P

Je nutné, aby byl doložený doklad aktuální, tedy starý maximálně 2 roky.

Vzory uznatelných dokladů naleznete v sekci Ke stažení.

Výběr oboru

Při výběru studijního oboru je dobré se řídit tím, jaký obor Vás zajímá, z jaké střední školy přicházíte (její zaměření) a dále samotným obsahem studijního oboru. Dotazy týkající se obsahu studijních oborů Vám rádi zprostředkujeme. Doporučujeme zajímat se o náplň oboru před podáním přihlášky na VUT v Brně!
Rovněž doporučujeme účast na Dnech otevřených dveří. Jsou dobrou příležitostí seznámit se s nabídkou studijních oborů jednotlivých fakult. Na dny otevřených dveří rádi zajistíme přepisovatele nebo tlumočníka.

Adaptace přijímacího řízení

Při adaptaci přijímacího řízení standardně poskytujeme uchazečům se sluchovým postižením následující:

 • navýšení času na konání přijímací zkoušky,
 • tlumočení do českého znakového jazyka,
 • artikulační tlumočení,
 • individuální konání zkoušky v akusticky přívětivém prostředí.