Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky zkryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Uchazečem se specifickými poruchami učení rozumíme takového uchazeče, který má obtíže typu dyslexie, dysgrafie, dysortografie včetně poruch pozornosti a hyperaktivity (ADD, ADHD).

Na Vysokém učení technickém v Brně nelze zohledňovat SPU typu dyskalkulie.

Uznatelné doklady

Pro zhodnocení dopadu SPU na přijímací řízení je nutné doložit uznatelné doklady. Přípustná je jedna z následujících variant:

  1. Zpráva z psychologického vyšetření

Dokument musí být platného data, tedy ne více jak 2 roky starý, musí obsahovat výsledky a komplexní popis psychologického a speciálně-pedagogického vyšetření potvrzující specifické poruchy učení.

  1. Posudek k uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (PUP) + Zprávu z psychologického vyšetření

Dokument PUP musí být platného data, tedy ne více jak 2 roky starý, Zpráva z psychologického vyšetření může být data staršího, avšak měla by obsahovat výsledky a komplexní popis psychologického a speciálně-pedagogického vyšetření naposledy prováděného.

  1. Zpráva z péče PPP nebo Výpis z dokumentace PPP doplněné Zprávou z psychologického vyšetření

Dokument Zpráva z péče či Výpis z dokumentace musí být aktuálního data, tedy ne starší 2 let. Přiložená Zpráva z psychologického vyšetření muže být staršího data, avšak měla by obsahovat výsledky a komplexní popis psychologického a speciálně-pedagogického vyšetření naposledy prováděného.

Vzory uznatelných dokladů naleznete v sekci Ke stažení.

Diagnostika SPU

V případě, že doložené doklady nebudou kompletní či platné, provede poradenské centrum diagnostiku SPU uchazeči zdarma. Diagnostické vyšetření probíhá na základě testovací baterie DysTest, jehož administrace zabere zpravidla 3-5 hodin.

Na neúplnost dokladů musí uchazeč upozornit co nejdříve po podání platné přihlášky, aby mohlo dojít k včasnému objednání a provedení diagnostiky. Termíny diagnostik jsou kapacitně omezené!

Poradenské centrum zajišťuje rovněž diagnostiku osobám nemající žádný vztah k VUT v Brně. Tyto osoby hradí provedení diagnostiky sami, cenu úkonu se na vyžádání dozví u pracovníků centra.

Adaptace přijímacího řízení

Závěrem zhodnocení uchazečovi žádosti může být:

  1. zamítnutí vzhledem k nedoložení platných dokladů/nereagování na výzvy,
  2. zamítnutí vzhledem k povaze přijímacího řízení a povaze specifických potřeb,
  3. adaptace přijímacího řízení.

Při adaptaci přijímacího řízení standardně poskytujeme uchazečům s SPU navýšení času na konání přijímací zkoušky.