Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky zkryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Uchazečem se zrakovým postižením rozumíme takového uchazeče, který má zrakovou vadu lehčího charakteru (je schopen pracovat s tištěnými informace, ale ve zvětšené podobě, se změněným kontrastem) nebo má těžší zrakovou vadu (pracuje s hmatově tištěnými informace nebo s odečítači obrazovky).

Za zrakové postižení nepovažujeme užívání kontaktních čoček nebo dioptrických brýlí bez nutnosti dále upravovat přijímané informace – zvětšovat text, měnit kontrast apod.

Uznatelné doklady

Pro zhodnocení dopadu postižení na přijímací řízení je nutné doložit uznatelné doklady. Přípustné jsou následujících dokumenty:

 1. Doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

Doklad může mít formu:

 • Posudek posudkového lékaře (ČSSZ) s potvrzením o zdravotním postižení nebo
 • Potvrzení o zdravotním postižení vydané ČSSZ.
 1. Doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Doklad může mít formu:

 • Rozhodnutí,
 • Posudek o invaliditě nebo
 • Potvrzení o přiznání invalidního důchodu a jiné dokumenty vydané ČSSZ, pokud je z nich patrné, že osoba je shledána invalidní.
 1. Průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek:

Doklad může mít formu:

 • Průkaz TP, ZTP a ZTP/P

Je nutné, aby byl doložený doklad aktuální, tedy starý maximálně 2 roky.

Vzory uznatelných dokladů naleznete v sekci Ke stažení.

Výběr oboru

Při výběru studijního oboru je dobré se řídit tím, jaký obor Vás zajímá, z jaké střední školy přicházíte (její zaměření) a dále samotným obsahem studijního oboru. Dotazy týkající se obsahu studijních oborů Vám rádi zprostředkujeme. Doporučujeme zajímat se o náplň oboru před podáním přihlášky na VUT v Brně!
Rovněž doporučujeme účast na Dnech otevřených dveří. Jsou dobrou příležitostí seznámit se s nabídkou studijních oborů jednotlivých fakult. Na dny otevřených dveří rádi zajistíme průvodcovské služby.

Uchazeči se zrakovým postižením si mohou rovněž domluvit službu prostorové orientace areálu VUT v Brně v souvislosti s přijímacím řízením.

Adaptace přijímacího řízení

Při adaptaci přijímacího řízení standardně poskytujeme uchazečům se zrakovým postižením následující:

 • navýšení času na konání přijímací zkoušky,
 • zvětšené písmo zadání,
 • změněný kontrast, barevnost zadání,
 • asistenční a průvodcovské služby.