Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky zkryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Zaměstnanci VUT

Poradenské centrum Alfons nabízí své služby i zaměstnancům Vysokého učení technického v Brně.

Naším cílem je především poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace o specifických vzdělávacích potřebách znevýhodněných studentů, kteří navštěvují jejich výuku. Vzhledem ke specifikům studia v adaptovaném režimu je přínosné o možnostech adaptace předem přemýšlet a hledat společně řešení její realizace.

Dále nabízíme všem zaměstnanců VUT v Brně poradenství, workshopy a semináře zaměřené na jednotlivé skupiny specifických potřeb – studium a život se zrakovým postižením, sluchovým postižením, poruchami učení apod.

Naše služby zaměstnancům nejsou podmíněny jejich aktuální zkušeností s nějakým studentem se specifickými potřebami. Rádi budeme nápomocni i těm, kteří se o problematiku zajímají z vlastního zájmu a chtějí si rozšířit své obzory.

Nabízíme Vám také možnost zvýhodněných tréninků koncentrace pomocí metody EEG Biofeedback. Více o metodě se dozvíte v sekci věnující se této službě.