Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky skryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Poradenské centrum Alfons poskytuje služby pro:

a) uchazeče o studium se specifickými potřebami,

b) studenty se specifickými potřebami,

c) zaměstnance VUT.

Dále poskytujeme všem studentům i zaměstnancům VUT zdarma sociálně-právní poradenství S-kompas. Veškeré informace o službě naleznete v samostatné sekci.

Unikátní službou je pak EEG biofeedback. Tuto metodu s nadsázkou označovanou jako fitness mozku poskytujeme zpoplatněně i široké veřejnosti. Za zvýhodněné ceny si ji může vyzkoušet takřka každý, pomáhá zvýšit Váš pracovní výkon nebo se dostat zpět do formy po úrazech spojených s narušenou kognicí. EEG biofeedback rádi prezentujeme i na studentských akcích, kde se těší velkému zájmu.

Poradenské centrum ALFONS je zapojeno do Projektu MOST:

Projekt MOST – Moderní a otevřené studium techniky

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430
Realizace:  1. 9. 2017 – 31. 12. 2022

V rámci projektu je poradenské centrum garantem aktivit: 

A6 RE 01 – Rozvoj kompetencí pedagogických a nepedagogických pracovníků v práci se studenty se SP (specifickýmipotřebami),

A6 RE 02 – Podpora studijních kompetencí studentů se SP a studentů se sociálním znevýhodněním,                                                       

A6 RE 03 – Audit přístupnosti fakult.