Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky zkryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Studentem s pohybovým postižením rozumíme takového studenta, který má hemiparézu, postižení dolních či horních končetin. Jedná se tedy o studenty, kteří např.:

 1. využívají ke svému samostatnému pohybu opěrné hole nebo mechanické či elektrické vozíky,
 2. mají obtíže v oblasti jemné motoriky, což omezuje či zcela snižuje jejich schopnost pořizovat poznámky vlastní rukou a manipulaci s předměty a zařízeními nezbytně nutnými pro plnění studijních povinností.

Uznatelné doklady

Studenti, kteří mají zájem o služby poradenského centra, doloží uznatelné doklady a domluví si osobní schůzku.

Služby pro studenty s pohybovým postižením

 • Adaptace studia
 • Redakční služba
 • Studijní a osobní asistence
 • Individuální výuka
 • Služby psychologa
 • Seberozvojové kurzy
 • Prostorová orientace
 • Pomoc při zajištění ubytování

Služby se odvíjí od individuálních potřeb studenta a typu jeho postižení.

Adaptace studia

Při adaptaci studia standardně poskytujeme studentům s pohybovým postižením následující:

 • individuální studijní plán,
 • navýšení času na zkoušky,
 • zpřístupnění studijních materiálů,
 • tlumočnický servis – artikulační tlumočení, tlumočení do ČZJ,
 • přepisovatelský servis – simultánní přepis, obsahový zápis
 • individuální výuka aj.

Studijní a osobní asistence

Studijní asistencí rozumíme například pomoc při fyzické manipulaci se stroji, přístroji a laboratorními vzorky nebo asistence při sportovních aktivitách.

Osobní asistencí rozumíme průvodcovské služby na těžko dostupná místa či pomoc asistenta při manipulaci s předměty osobní potřeby a sebeobsluze během přímé účasti na výuce.

Seberozvojové kurzy

Jedná se o kurzy jednorázové, případně třífázové, ve kterých se studenti seznámí s rozvojovými strategiemi z oblasti sebeprezentace, time-managementu, plánování, prací s textem a informacemi apod. Vícefázové kurzy jsou pojaté aktivní formou tak, aby si studenti nové poznatky nejen vyzkoušeli, ale také osvojili.

 

Kontakty

MUDr. Zdeňka Zigalová

zigalova@lli.vutbr.cz  / +420 541 14 29 29

 • koordinátor služeb pro studenty s pohybovým postižením