Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky zkryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Studentem s poruchami autistického spektra myslíme takového studenta, který má neurovývojovou poruchu autistického spektra (dále jen „PAS“), včetně Aspergerova syndromu.

Jak služby čerpat?

Studenti, kteří mají zájem o služby poradenského centra, kontaktují koordinátora služeb (viz níže v sekci Kontakty) a domluví se na osobní schůzce nebo Skype konzultaci. Na schůzce je potřeba doložit doklady o svých specifických potřebách, poté se domluví konkrétní podoba adaptace studia.

Služby pro studenty s PAS

 • Adaptace studia
 • Studijní a osobní asistence
 • Prostorová orientace
 • Seberozvojové kurzy
 • Pomoc při zajištění ubytování
 • Pravidelné konzultace zaměřené na plánování a sociální aktivizaci

Adaptace studia

Při adaptaci studia standardně poskytujeme studentům s PAS následující:

 • individuální studijní plán,
 • navýšení času na zkoušky,
 • zpřístupnění studijních materiálů,
 • možnost ústního dozkoušení při hraničním výsledku aj.

Studijní a osobní asistence

Studijní asistencí rozumíme například nácvik efektivních studijních a pracovních strategií.

Osobní asistencí rozumíme průvodcovské služby na neznámá místa a přiměřenou intervenci asistenta v psychicky a orientačně nevstřícném prostředí.

Seberozvojové kurzy

Jedná se o kurzy jednorázové, případně vícefázové, ve kterých se studenti seznámí s rozvojovými strategiemi z oblasti sebeprezentace, time-managementu, plánování, komunikačních dovedností apod. Vícefázové kurzy jsou pojaté aktivní formou tak, aby si studenti nové poznatky nejen vyzkoušeli, ale také osvojili.

Kurzy pro studenty s PAS je možné připravovat na míru danému jedinci, stejně tam může být forma kurzu individuální.

Kontakty

Mgr. Veronika Matějková

matejkova@lli.vutbr.cz / +420 541 14 29 34

 • koordinátor služeb pro studenty s PAS