Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky zkryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Studentem se sluchovým postižením rozumíme takového studenta, který při komunikaci preferuje:

a) mluvený jazyk (češtinu) v mluvené nebo psané podobě, nebo

b) český znakový jazyk.

Uznatelné doklady

Studenti, kteří mají zájem o služby poradenského centra, doloží uznatelné doklady a domluví si osobní schůzku.

Služby pro studenty se sluchovým postižením

 • Adaptace studia
 • Zapůjčení softwarových pomůcek (Roger Pen, Indukční smyčka)
 • Redakční služba
 • Studijní a osobní asistence
 • Individuální výuka
 • Pomoc při zajištění ubytování

Adaptace studia

Při adaptaci studia standardně poskytujeme studentům se sluchovým postižením následující:

 • individuální studijní plán,
 • navýšení času na zkoušky,
 • zpřístupnění studijních materiálů,
 • tlumočnický servis – artikulační tlumočení, tlumočení do ČZJ,
 • přepisovatelský servis – simultánní přepis, obsahový zápis
 • individuální výuka aj.

Studijní a osobní asistence

Studijní asistencí rozumíme například nácvik studijních strategií, pomoc při orientaci v neznámém dokumentu s netriviální strukturou nebo asistence při sportovních aktivitách.

Osobní asistencí rozumíme služby administrativního charakteru apod.

Výuková aplikace vybraných technických termínů v ČZJ

Poradenské centrum Alfons rozvíjí pro studenty technických oborů elektronický slovník vybraných termínů. Jde o výukovou aplikaci, která usnadní neslyšícím studentům přijímání informací na přednáškách a cvičeních od tlumočníků českého znakového jazyka. Seznámit se s aplikací můžete zde.

Kontakty

MUDr. Zdeňka Zigalová

zigalova@lli.vutbr.cz  / +420 541 14 29 29

 • koordinátor služeb pro studenty se sluchovým postižením