Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky zkryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Studentem se specifickými poruchami učení (SPU) rozumíme takového studenta, který má diagnostikovanou dyslexii, dysgrafii, dysortografii, nebo poruchu pozornosti (ADD, ADHD).

Na Vysokém učení technickém v Brně není možné vzhledem k povaze studia adaptovat dyskalkulii.

Jak si o adaptaci zažádat?

Studenti, kteří mají zájem o služby poradenského centra, kontaktují koordinátora služeb Mgr. Tereza Hrušková a domluví se na osobní schůzce nebo Skype konzultaci. Na schůzce je potřeba doložit doklady o svých specifických potřebách, poté se domluví konkrétní podoba adaptace studia.

Uznatelné doklady

Uznatelným dokladem rozumíme Zprávu z vyšetření nebo Doporučení školského poradenského zařízení. Dokument by měl obsahovat výsledky a popis psychologického a speciálně-pedagogického vyšetření. Pokud je tento dokument starší dvou let, je potřeba jej doplnit některou z následujících variant:

  1. Posudek k uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (PUP), ne starší dvou let.
  2. Výpis z péče PPP, ne staršídvou let.

V případě, že student nemůže doložit uznatelné doklady, provede poradenské centrum zdarma diagnostiku SPU. U poruch pozornosti si student vyšetření zajistí sám u svého ošetřujícího lékaře nebo psychologa. Pokud si nejste jisti obsahem a platností svých dokumentů, zde je podrobnější popis a ukázky.

Jak může vypadat adaptace studia?

Při adaptaci studia standardně poskytujeme studentům s SPU následující:

  • navýšení času na zkoušky,
  • zpřístupnění studijních materiálů,
  • možnost využívat PC při rýsování a tvorbě protokolů,
  • možnost písemné přípravy při ústní zkoušce aj.

Kromě adaptace studia poskytuje Alfons registrovaným studentům zdarma další služby:

Jak se objednat na schůzku nebo vyšetření?

Na tomto odkaze naleznete kalendář, kde si vyberete termín z času, které jsou označené jako “Volné termíny”. Pro nastavení adaptace studia zvolte 60 minutový termín, pro vyšetření 3 hodinový. Kalendář slouží pouze ke čtení!

Emailem kontaktujte Mgr. Tereza Hrušková ⇒ sdělte, o jakou službu máte zájem a Vámi zvolený termín. Adaptaci studia je možné nastavit i přes Skype konzultaci, vyšetření vyžaduje osobní schůzku.

Sebou na schůzku pak přineste doklady, pokud se jedná o Skype konzultaci, můžete doklady rovnou připojit jako přílohu k emailu.

Kontakty

Mgr. Tereza Hrušková

hruskova.t@lli.vutbr.cz / +420 541 14 29 34

  • koordinátor služeb pro studenty s SPU
  • diagnostika specifických poruch učení

Mgr. Veronika Matějková

matejkova@lli.vutbr.cz / +420 541 14 29 34

  • studijní poradenství