Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky zkryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Uchazečem s pohybovým postižením rozumíme takového uchazeče, který má hemiparézu, postižení dolních či horních končetin. Jedná se tedy o uchazeče, kteří např.:

  1. využívají ke svému samostatnému pohybu opěrné hole nebo mechanické či elektrické vozíky,
  2. mají obtíže v oblasti jemné motoriky, což omezuje či zcela snižuje jejich schopnost pořizovat poznámky vlastní rukou a manipulaci s předměty a zařízeními nezbytně nutnými pro plnění studijních povinností.

Adaptace přijímacího řízení

Při adaptaci přijímacího řízení standardně poskytujeme uchazečům s pohybovým postižením
následující:

  • navýšení času na konání přijímací zkoušky,
  • asistenční a průvodcovské služby,
  • zajištění bezbariérových prostor pro konání přijímací zkoušky
  • možnost využití osobních kompenzačních pomůcek

Uznatelné doklady

Uchazeči, kteří mají zájem o služby poradenského centra, doloží uznatelné doklady a domluví si osobní schůzku.

Výběr oboru

Při výběru studijního oboru je dobré se řídit tím, jaký obor Vás zajímá, z jaké střední školy přicházíte (její zaměření) a dále samotným obsahem studijního oboru. Více o oborech semůžete dozvědět zde. Doporučujeme zajímat se o náplň oboru před podáním přihlášky na VUT v Brně! Dotazy týkající se obsahu studijních oborů Vám rádi zprostředkujeme.

Rovněž doporučujeme účast na Dnech otevřených dveří. Jsou dobrou příležitostí seznámit se s nabídkou studijních oborů jednotlivých fakult. Na požádání rádi zajistíme asistenta, který uchazeči s postižením dolních končetin pomůže při pohybu po fakultě. V případě zájmu je nutné informovat poradenské centrum s dostatečným časovým předstihem.

Na vyžádání zašleme souhrnné informace o architektonické přístupnosti konkrétní fakulty, ubytování a stravovacích provozů v blízkosti dané fakulty.

Architektonická přístupnost jednotlivých budov naší univerzity se liší. Některé fakulty, jako je Fakulta informačních technologií, jsou téměř 100% bez bariér, některé jsou vzhledem k umístění do historických budov přístupné méně.