Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky zkryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Uchazečem se specifickými poruchami učení (SPU) rozumíme takového uchazeče, který má diagnostikovanou dyslexii, dysgrafii, dysortografii, nebo poruchu pozornosti (ADD, ADHD).

Na Vysokém učení technickém v Brně není možné vzhledem k povaze studia adaptovat dyskalkulii.

Adaptace přijímacího řízení

Adaptace přijímacího řízení u uchazečům s SPU má standardně podobu navýšení času na konání přijímací zkoušky.

Závěrem zhodnocení žádosti může být kromě adaptace rovněž její zamítnutí, protože adaptace není nutná vzhledem k povaze přijímacího řízení a specifických potřeb, nebo pro nedoložení platných uznatelných dokladů.

Uznatelné doklady

Uchazeči, kteří mají zájem o služby poradenského centra, doloží poštou uznatelné doklady. Věnujte jim zvýšenou pozornost! V případě nejasností nás kontaktujte.

Diagnostika SPU

Pokud doložené doklady nebudou kompletní či platné, může poradenské centrum provést uchazeči diagnostiku SPU zdarma. Diagnostické vyšetření probíhá na základě testovací baterie DysTest, jehož administrace zabere zpravidla 3 hodiny.

Na neúplnost dokladů musí uchazeč upozornit co nejdříve po podání platné přihlášky, aby mohlo dojít k včasnému objednání a provedení diagnostiky. Termíny diagnostik jsou kapacitně omezené!

U poruch pozornosti si student vyšetření zajistí sám u svého ošetřujícího lékaře nebo psychologa.