Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky zkryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Co je to EEG Biofeedback?

Jedná se o metodu tréninku nervové soustavy spojující poznatky lékařské vědy a pokrokových informačních technologií. Metoda je založená na principu biologické zpětné vazby zpracováváním hodnot EEG lidského mozku. Klient získává okamžitou informaci o činnosti svého mozku. Má prostor ve spolupráci s terapeutem ke korekci svých mozkových vlnových délek a celkově se tedy může naučit tomu, jak zlepšit svoji pozornost a přitom se nedostávat do stavu vypětí nebo psychické nepohody.

Jak metoda funguje?

EEG Biofeedback funguje na principu sledování lidského EEG a následného posílení schopnosti trvalého udržení optimální činnosti nervových buněk mozku. Na základě reflexního děje dochází k posílení žádoucí činnosti neuronů, která bývá u výše zmíněných poruch disharmonizována.

Metoda využívá moderní software, který sestává mj. z jednotky měřící EEG potenciál neuronů a počítačové hry, kterou uživatel v průběhu tréninku ovládá myslí. Dosažení optimální aktivity neuronů se pak projeví pohybem ovládaných prvků počítačové hry.

Správná činnost mozku je odměňována úspěchem ve hře a počtem dosažených bodů. Klient má zpětnou vazbu, že se mu daří potvrzenou také zvukovým signálem. Má tedy dvojitou odpověď v rámci svých úspěchů ve hře – vizuální a sluchovou.

Lidský mozek se učí rád, a proto se systematickým opakováním a tréninkem naučí vytvářet žádoucí frekvence mozkových vln a brzdit vytváření frekvencí nežádoucích. Trénink pomocí EEG biologické zpětné vazby je nenásilný, bezbolestný a hravý. Nepředstavuje žádné riziko, jelikož nemá vedlejší účinky. Jeho efekt bývá dlouhodobý.

K čemu EEG biofeedback slouží?

Jde o velmi účinný prostředek pro zlepšení koncentrace, urychlení reakčního času a zvýšení celkové psychické odolnosti a kondice. Tam, kde není třeba řešit konkrétní poruchy, je možné EEG Biofeedback využít jako účinnou psychofitness metodu.

Specifické tréninkové protokoly lze využít také pro odstranění úzkostí a trémy prostřednictvím tréninku zaměřeného na nácvik relaxace, případně na kombinaci relaxační a stimulující formy tréninku.

Pokud máte problémy s obecnými důsledky stresu, mezi nejčastější patří potíže s usínáním či nespavost, může vám metoda EEG biofeedbacku pomoci k celkovému zklidnění. Zlepší se spánek, vrací se a zkvalitňuje se schopnost soustředění. Zlepšují se vaše výkony (paměť, plánování, rozhodování), posilujete své volní schopnosti.

Když trpíte poruchu pozornosti, soustředění, učení a hyperaktivitou (ADD, ADHD). Vaše chování se během terapie zklidní, naučíte se lépe ovládat, posílíte svou vůli.

V indikovaných případech chronických bolestí hlavy (migrén), zad a podobných bolestivých stavů budou příznaky ustupovat, až mohou mizet zcela.

Jestli patří mezi vaše problémy úzkosti a deprese, ve většině případů dochází pomocí tréninku EEG biofeedback ke zlepšení nálady. Sníží se pocity únavnosti, zlepší se sociální zdatnost a paměť.

Jak sezení probíhá?

Sezení probíhají zásadně formou individuálních setkání v délce 60 minut. Každé sezení je „šito“ na míru konkrétnímu klientovi, jeho potřebám a aktuálnímu rozpoložení.

Klient během tréninku sleduje jednoduchou počítačovou hru, kterou však ovládá pouze svojí myslí. Je přitom připojen 3 elektrodami, které snímají jeho EEG aktivitu mozku. Videohra se uživateli hýbe v závislosti na jeho schopnosti pozornosti a relaxace zároveň. Činnost mozku klienta je zobrazena jako pohyb auta, řeky, robota či jiné grafické hry, kterou si uživatel sám vybere.

Klient nemusí mít obavy z neúspěchu, jelikož terapeut nastavuje náročnost tréninku tak, aby zpětná vazba pro klienta byla vždy pozitivní a úroveň tréninku se zvyšovala postupně. Jedině pozitivní zpětnou vazbou lze totiž dosáhnout žádoucí změny a harmonizace mozkových vln.

Délka tréninku je odvislá od cíle, kterého chce klient dosáhnout, na závažnosti obtíží a na věku klienta. Jsou-li obtíže mírné, jako je nespavost, úzkostné a neurotické stavy, zahrnuje základní sada asi 20 sezení. U poruchy pozornosti, nesoustředěnosti, roztěkanosti, neklidu je třeba 20 – 40 sezení, stejně tak u těžších dysfunkcí mozku můžeme předpokládat počet sezení mezi 20 – 40 návštěvami.

Pravidelnost tréninků (min. 1x týdně – ideálně 2x týdně) a motivace klienta jsou nezbytnou součástí úspěšné terapie pomocí metody EEG biofeedback.

Náš tým

V rámci služby EEG biofeedback spolupracujeme s kvalifikovanou logopedkou a psycholožkou poradenského centra Alfons. Děje se tak v případech, kdy je to žádoucí v rámci zakázky klienta a on sám s tímto předem souhlasí.

Napsali nám…

Student VUT: „Biofeedback jsem chtěl zkusit kvůli zahraničním studiím, které prokazovaly značné zlepšení plynulosti řeči, ale samozřejmě mým cílem bylo také zlepšení pozornosti, zlepšení organizace času a třeba zmírnění určitého neklidu ve společnosti. Co se týče plynulosti řeči, tam zlepšení pravděpodobně nastalo, ale jen minimální, protože ve stresových situacích je plynulost pořád stejná. V příjemných/klidových situacích je totiž plynulost řeči dobrá, někdy úplně plynulá. Dalším bodem bylo zlepšení pozornosti, které opravdu nastalo, nyní jsem schopen se delší dobu soustředit. Organizace času zůstala beze změny. Výrazné zlepšení pozoruji v zmírnění neklidu, při určitých situacích, ve společnosti (je otázkou, jestli je to adaptací do nového prostředí, pouze biofeedbackem, nebo kombinací adaptace a biofeedbacku). Celkově se cítím jistější ve společnosti. Práce terapeutek hodnotím velmi kladně, vážím si individuálního přístupu, přátelského a příjemného vystupování, a jejich snahy o zlepšení mé „kondice“, kvůli které jsem tuto terapii vyhledal. Prostředí je dobře dostupné, relativně diskrétní a určitě příjemné na pobyt“.