Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky skryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Jazykové poradenství a konzultace

Studentům nabízíme konzultace k anglickému jazyku. Lze je využít:

  • pro kontrolu překladu názvu a anotace bakalářské nebo diplomové závěrečné práce
  • pro překlad názvu a anotace těchto prací
  • při volbě strategie přípravy k dílčím zkouškám z anglického jazyka v rámci studia na VUT
  • při potřebě dovysvětlení anglické gramatiky
  • pokud student potřebuje vylepšit některé jazykové dovednosti (poslech, čtení, učení se slovíček, systém gramatiky, nácvik psaní, příprava na ústní zkoušku).

Dálší zajímavé využití konzultací a poradenství:

  • student chce vycestovat do zahraničí v rámci programu ERASMUS a potřebuje se prokousat některými informacemi
  • pokud se student připravuje na mezinárodní jazykové zkoušky mimo celouniverzitní zkoušky na VUT (např. FCE, CAE, CPE) a ocenil by pomoc při plánování přípravy na tyto zkoušky, volbu vhodných postupů, rozvrhnutí práce, trénink jednotlivých položek zkoušek (+ adekvátní zpětná vazba od lektorky).

Jazykové poradenství spočívá nejen v krátkodobé a jednorázové pomoci, ale i v případě dlouhodobějšího záměru studenta naučit se anglicky nebo se v tomto jazyce zlepšovat. Pokud student nemá možnost pravidelně docházet do nabízené doplňkové výuky angličtiny (nebo pro něj tato možnost není přijatelná), lze využít službu jazykového poradenství a s lektorkou po počáteční diagnostice učebního stylu, výchozí jazykové úrovně studenta a následných cílů stanovit vhodný postup samostatné práce studenta a v dohodnutých intervalech na kontaktních setkáních s lektorkou zhodnotit dosavadní progres a úspěchy studenta, dovysvětlit potřebné a případně poupravit systém práce. 

Konzultace i poradenská služba probíhají v nepravidelných intervalech, nebo v podobě pravidelných setkání dohodnutých vždy z týdne na týden. Mohou probíhat osobně v kanceláři lektorky na FP, nebo elektronickou formou (e-mail, Facebook, Skype).