Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky skryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Koordinátoři služeb pro uchazeče a studenty:

 

MUDr. Zdeňka Zigalová – zdenka.zigalova@vutbr.cz ; tel.: 54114 2929

 • vedoucí poradenského centra
 • koordinátor služeb pro uchazeče a studenty s:
  • pohybovým postižením
  • chronickým somatickým onemocněním

Mgr. Eva Viktorinová – eva.viktorinova@vutbr.cz ; tel.: 54114 2934

 • koordinátor služeb pro uchazeče a studenty se:
  • specifickými poruchami učení

Mgr. Iva Riederová – iva.riederova@vutbr.cz ;  tel.: 54114 2934

 • koordinátor služeb pro uchazeče a studenty s:
  • psychickým onemocněním
  • narušenými komunikačními schopnostmi
  • poruchami autistického spektra

Mgr. Jitka Hořanská – jitka.horanska@vutbr.cz ; tel.: 54114 2929

 • koordinátor služeb pro uchazeče a studenty se:
  • sluchovým postižením
  • zrakovým postižením