Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky skryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

MUDr. Zdeňka Zigalová

zdenka.zigalova@vutbr.cz ; tel.: 54114 2929

 • vedoucí poradenského centra
 • garant služeb pro studenty se specifickými potřebami
 • koordinace služeb pro uchazeče a studenty s:
  • pohybovým postižením
  • chronickým somatickým onemocněním
 • studijní poradenství

Mgr. Eva Viktorinová

eva.viktorinova@vutbr.cz ; tel.: 54114 2934

 • koordinace služeb pro uchazeče a studenty s:
  • specifickými poruchami učení
  • poruchou pozornosti
 • studijní poradenství
 • diagnostika SPU
 • psychologické poradenství

Mgr. Iva Riederová

iva.riederova@vutbr.cz ;  tel.: 54114 2934

 • koordinace služeb pro uchazeče a studenty s:
  • psychickým onemocněním
  • narušenými komunikačními schopnostmi
  • poruchami autistického spektra
 • diagnostika SPU
 • psychologické poradenství

Mgr. Jitka Hořanská

jitka.horanska@vutbr.cz ; tel.: 54114 2929

 • koordinace služeb pro uchazeče a studenty se:
  • sluchovým postižením
  • zrakovým postižením
 • koordinátor seberozvojových kurzů pro studenty
 • tlumočník do českého znakového jazyka

Mgr. Veronika Jílková

veronika.jilkova@vutbr.cz

 • koordinace přepisovatelského servisu
 • lektorka ČJ
 • jazykové korektury prací
 • jazykové poradenství ČJ

Mgr. Petra Koukolová

koukolova@vutbr.cz

 • lektorka AJ
 • jazykové poradenství AJ

Mgr. Radka Kulichová

radka.kulichova@vutbr.cz

 • garant tlumočnického servisu
 • tlumočení do ČZJ a artikulační tlumočení

Mgr. Vendula Soběslavská

vendula.sobeslavska@vutbr.cz

 • lektorka výuky jazyků
 • jazykové poradenství

Ing. Michaela Pivovarová

michaela.pivovarova@vutbr.cz;  alfons@vutbr.cz

 •  administrátor centra

Jakub Mašek

jakub.masek2@vutbr.cz

 • IT podpora
 • lektor technických kompenzačních pomůcek

Ing. Filip Pokorný

filip.pokorny@vutbr.cz

 • IT podpora
 • správa systémů

Mgr. Jana Geržová

jana.gerzova@vutbr.cz

 • terapeutka EEG Biofeedback
 • služba S-kompas

 

Popelka

 • Canis Therapy Dog