Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky skryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

MUDr. Zdeňka Zigalová

zdenka.zigalova@vutbr.cz ; tel.: 54114 2929

 • vedoucí poradenského centra
 • garant služeb pro studenty se specifickými potřebami
 • koordinace služeb pro uchazeče a studenty s:
  • pohybovým postižením
  • chronickým somatickým onemocněním
 • studijní poradenství

Mgr. Eva Viktorinová

eva.viktorinova@vutbr.cz ; tel.: 54114 2934

 • koordinace služeb pro uchazeče a studenty se:
  • zrakovým postižením
  • specifickými poruchami učení
 • studijní poradenství
 • diagnostika SPU a psychologická diagnostika
 • psychologické poradenství

Mgr. Tereza Hrušková

tereza.hruskova@vutbr.cz;  tel.: 54114 2934

 • koordinace služeb pro uchazeče a studenty s:
  • psychickým onemocněním
  • narušenými komunikačními schopnostmi
  • poruchami autistického spektra
  • specifickými poruchami učení
 • diagnostika SPU a psychologická diagnostika
 • psychologické poradenství

Mgr. Jitka Hořanská

jitka.horanska@vutbr.cz; tel.: 54114 2934

 • koordinace služeb pro uchazeče a studenty se:
 • sluchovým postižením
 • tlumočení do ČZJ

Mgr. Veronika Jílková

veronika.jilkova@vutbr.cz

 • koordinace přepisovatelského servisu
 • lektorka ČJ
 • jazykové korektury prací
 • jazykové poradenství ČJ

Mgr. Jana Geržová

jana.gerzova@vutbr.cz

 • terapeutka EEG Biofeedback
 • služba S-kompas

Mgr. Radka Kulichová

radka.kulichova@vutbr.cz

 • garant tlumočnického servisu
 • tlumočení do ČZJ a artikulační tlumočení

Mgr. Vendula Soběslavská

vendula.sobeslavska@vutbr.cz

 • lektor výuky jazyků
 • jazykové poradenství

Ing. Michaela Pivovarová

michaela.pivovarova@vutbr.cz;  alfons@vutbr.cz

 •  administrátor centra

Daniel Snášel

daniel.snasel@vutbr.cz

 • IT podpora
 • lektor technických kompenzačních pomůcek

Ing. Filip Pokorný

filip.pokorny@vutbr.cz

 • IT podpora, správa systémů