Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky skryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Zaměstnanci VUT

Poradenské centrum Alfons nabízí své služby i zaměstnancům Vysokého učení technického v Brně.

Naším cílem je především poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace o specifických potřebách znevýhodněných studentů, kteří navštěvují jejich výuku. Vzhledem ke specifikům studia v adaptovaném režimu je přínosné předem přemýšlet o možnostech adaptace a společně hledat řešení její realizace.

Dále nabízíme všem zaměstnanců VUT v Brně poradenství, workshopy a semináře zaměřené na jednotlivé skupiny specifických potřeb – studium a život se zrakovým postižením, sluchovým postižením, poruchami učení apod.

Naše služby zaměstnancům nejsou podmíněny jejich aktuální zkušeností s nějakým studentem se specifickými potřebami. Rádi budeme nápomocni i těm, kteří se o problematiku zajímají z vlastního zájmu a chtějí si rozšířit své obzory.

Nabízíme Vám také možnost zvýhodněných tréninků koncentrace pomocí metody EEG Biofeedback. Více o metodě se dozvíte v sekci věnující se této službě.

E-LEARNINGOVÉ PODPORY

Pro zaměstnance VUT jsme vytvořili sadu e-learningových podpor. Ty jsou zaměřené na rozvoj soft-skills akademických i neakademických pracovníků a na téma specifických potřeb studentů VŠ – autismus, sluchové postižení, poruchy učení aj.

Jak se dostanete do kurzu? Po rozkliknutí následujícího odkazu se přihlaste standardně jako do intraportálu a objeví se Vám nabídka všech kurzů realizovaných poradenským centrem Alfons (ZDE). Heslo pro přístup je stejné pro každou e-podporu. Heslo Vám rádi předáme na vyžádání, neváhejte nás proto kontaktovat.