Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky skryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Poradenské centrum Alfons pomáhá s úpravami (adaptací) studia studentům se specifickými potřebami:

 • specifické poruchy učení
 • sluchové postižení
 • zrakové postižení
 • pohybové postižení
 • poruchy autistického spektra
 • psychická onemocnění
 • chronická somatická onemocnění
 • poruchy komunikace

Adaptace studia

Adaptace studia je soubor individuálních doporučení, která upravují průběh výuky a zkouškových situací tak, aby byly pro studenty se SP přístupné. Konkrétní doporučení pro studium jsou vždy uvedena v dokumentu „Adaptace studia“ (DAS). Tato doporučení však nemají vliv na rozsah studijních požadavků v jednotlivých předmětech.

DAS  lze v průběhu studia upravovat na základě aktuálních potřeb či jejich změn.

Postup při žádosti o adaptaci studia

 • Kontaktujte Poradenské centrum Alfons a upřesněte typ specifické potřeby.
 • Budete vyzváni k dodání uznatelných dokladů a domluvíte se na termínu osobního setkání s koordinátorem.
 • Na základě Vašich individuálních potřeb budou nastaveny úpravy studia. Dohodnuté úpravy budou shrnuté v dokumentu „Adaptace studia“ (DAS). Obsah dokumentu je studentovi zpřístupněný k nahlédnutí v IS Studis – Osobní informace.

Studentům s potížemi dlouhodobého charakteru doporučujeme kontaktovat PC Alfons v předstihu před začátkem semestru. Pomůže nám to včas nastavit a zajistit potřebné úpravy studia a Vy budete mít dost času dohodnout se na nich s vyučujícími.
V případě nenadálých nebo krizových situací studentům zajistíme okamžitou podporu. Může jít například o hospitalizaci, zlomenou ruku, akutní psychickou krizi a další.

Pokyny pro uplatnění adaptace studia

 • V druhém týdnu semestru je povinností studenta kontaktovat vyučující / cvičící, upozornit je na adaptaci studia a ujistit se, že jejich specifické potřeby budou v aktuálním semestru zohledněny.
 • Ve zkouškovém období je kontaktovat zkoušející alespoň týden před plánovanou zkouškou a ověřit si, jestli můžou počítat s navrženými úpravami.
 • Na konci akademického roku studenti vyplní v IS Studis dotazníkovou anketu, která slouží pro získání zpětné vazby o fungování adaptace studia a také pro potvrzení zájmu o adaptaci studia v dalším akademickém roce.
 • V případě zájmu o adaptaci Státní závěrečné zkoušky je student povinný informovat PC Alfons alespoň měsíc před jejím konáním.

Podrobné informace o uplatnění adaptace najdete zde.

Tím ale podpora nekončí…

 • Pokud máte problémy v komunikaci s vyučujícími nebo zkoušejícími při uplatnění navržených úprav, pomůžeme se zprostředkováním vzájemné domluvy.
 • Pro studium v zahraničí zajistíme anglickou verzi DAS. Zde najdete užitečné informace pro zahraniční studijní pobyty a také praktické stáže programu Erasmus+.
 • V případě vážných problémů se studiem a žádostí o výjimky při studiu je možnost konzultace ohledně možností pro studenty se SP.