Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky skryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Poradenské centrum Alfons poskytuje zejména poradenství a podpůrné služby studentům se specifickými potřebami na VUT v Brně. Poskytovaná podpora se řídí Směrnicí č.11/2017.

Cílem našich služeb je zpřístupnit studium na VUT studentům se specifickými potřebami  tak, aby mohli získat a prokázat své dovednosti a znalosti  stejně jako ostatní  studenti. Toto realizujeme především prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy změnou/úpravou studijního režimu. Tato doporučení však nemají vliv na rozsah studijních požadavků v jednotlivých předmětech.

Nabízíme nezávazné konzultace k poradenským službám, neváhejte jich využít, pokud si nejste jisti ve svých očekáváních a potřebách.