Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky skryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Studentem se sluchovým postižením rozumíme

a) studenta nedoslýchavého – užívá český jazyk v mluvené nebo psané podobě,

b) neslyšícího studenta – užívá český znakový jazyk.

Jak může vypadat adaptace studia?

Studenti se sluchovým postižením můžou v případě potřeby využít následující doporučení:

  • navýšení času na zkoušky,
  • zpřístupnění studijních materiálů,
  • tlumočnický servis – artikulační tlumočení, tlumočení do ČZJ,
  • přepisovatelský servis – simultánní přepis, obsahový zápis,
  • individuální studijní plán,
  • individuální výuka angličtiny.

Více informací o tom jak zažádat o adaptaci studia najdete zde.

Další služby pro studenty se sluchovým postižením

Výuková aplikace vybraných technických termínů v ČZJ

Poradenské centrum Alfons vyvíjí ve spolupráci s vysokoškolskými pedagogy, studenty, tlumočníky a neslyšícími slovník vybraných technických termínů z českého jazyka do českého znakového jazyka. Jedná se o webovou podporu, která usnadňuje neslyšícím studentům přijímání informací na přednáškách a cvičeních.

Seznámit se s aplikací můžete zde.

Kontakt

 Mgr. Jitka Hořanská

jitka.horanska@vutbr.cz  / +420 541 14 29 29

  • koordinátor služeb pro studenty se sluchovým postižením