Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky skryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Studentem s poruchami autistického spektra myslíme takového studenta, který má neurovývojovou poruchu autistického spektra (dále jen „PAS“), včetně Aspergerova syndromu.

Jak může vypadat adaptace studia pro studenty?

Při adaptaci studia standardně poskytujeme studentům s PAS následující:

 • individuální studijní plán,
 • navýšení času na zkoušky,
 • zpřístupnění studijních materiálů,
 • prezentace pouze před vyučujícím či jeho kolegou
 • možnost ústního dozkoušení při hraničním výsledku
 • specifikování potřeb v komunikaci aj.

Více informací o tom, jak zažádat o adaptaci studia najdete zde.

Další služby pro studenty s PAS

 • Studijní a osobní asistence
 • Prostorová orientace
 • Pomoc při zajištění ubytování
 • Pravidelné konzultace zaměřené na plánování a sociální aktivizaci
 • Služby psychologa
 • Seberozvojové kurzy

Studijní a osobní asistence

Studijní asistencí rozumíme například nácvik efektivních studijních a pracovních strategií.

Osobní asistencí rozumíme průvodcovské služby a pomoc s orientací v prostorách univerzity a ve studijních povinnostech.

Kontakt

Mgr. Iva Riederová

iva.riederova@vutbr.cz / +420 541 14 29 34

 • koordinátor služeb pro studenty s PAS