Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky skryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Studentem se specifickými poruchami učení (SPU) rozumíme studenta, kterému byla diagnostikována dyslexie, dysgrafie, dysortografie nebo porucha pozornosti (ADD, ADHD).

Na Vysokém učení technickém v Brně není možné vzhledem k povaze studia adaptovat dyskalkulii.

Jak může vypadat adaptace studia?

Studenti s SPU můžou v případě potřeby využít následující doporučení:

  • navýšení času na zkoušky,
  • zpřístupnění studijních materiálů,
  • možnost využívat PC při zkouškách, rýsování a tvorbě protokolů,
  • možnost písemné přípravy při ústní zkoušce,
  • ústní přezkoušení v případě špatně čitelného písemného projevu
  • úpravy zkoušky z cizího jazyka aj.

Více informací o tom jak zažádat o adaptaci studia najdete zde.

Další služby pro studenty s SPU

Další služby pro studenty s poruchou pozornosti

Kontakt

Mgr. Eva Viktorinová

eva.viktorinova@vutbr.cz / +420 541 14 29 34

  • koordinátor služeb pro studenty s SPU a s poruchou pozornosti