Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky skryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Studentem s jinými obtížemi rozumíme takového studenta, který má specifické potřeby spojené s psychickým onemocněním (deprese, úzkostné poruchy, poruchy přizpůsobení, schizofrenie atd.), chronickým somatickým onemocněním (Crohnova choroba, epilepsie, cukrovka, celiakie, onkologická onemocnění atd.) nebo s narušenými komunikačními schopnostmi (balbuties atd.).

Jak může vypadat adaptace studia pro studenty?

Studenti s jinými obtížemi můžou v případě potřeby využít následující doporučení:

  • navýšení času na zkoušky,
  • zpřístupnění studijních materiálů,
  • alternativní plnění docházky do povinné výuky,
  • možnost písemné přípravy při ústní zkoušce,
  • prezentace pouze před vyučujícím či jeho kolegou,
  • úpravy organizace zkouškového období,
  • úprava formy zkoušek,
  • individuální studijní plán aj.

Více informací o tom, jak zažádat o adaptaci studia najdete zde.

Další služby pro studenty s jinými obtížemi

Služby se odvíjí od individuálních potřeb studenta a typu jeho obtíží.

Studijní a osobní asistence

Studijní asistencí rozumíme například nácvik efektivních studijních a pracovních strategií.

Osobní asistencí rozumíme průvodcovské služby na neznámá místa a přiměřenou intervenci asistenta v psychicky a orientačně nevstřícném prostředí.

Kontakty

Mgr. Iva Riederová

iva.riederova@vutbr.cz / +420 541 14 29 34

  • koordinátor služeb pro studenty s psychickým onemocněním a s narušenými komunikačními schopnostmi

MUDr. Zdeňka Zigalová

zdenka.zigalova@vutbr.cz  / +420 541 14 29 34

  • koordinátor služeb pro studenty s chronickým somatickým onemocněním