Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky skryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Studentem se zrakovým postižením rozumíme:

a) studenta se zrakovou vadou, která umožňuje práci zrakem (a to i s textem) s běžnými formáty dokumentů, včetně vizuálních; student nepotřebuje využívat odečítače obrazovky,

b) studenta, který pracuje s hmatově tištěnými dokumenty nebo s odečítači obrazovek (v kombinaci s hmatovým displejem nebo hlasovým výstupem).

Za studenta se zrakovým postižením nepovažujeme osobu, která nosí dioptrické brýle nebo kontaktní čočky, které zcela kompenzují jejich zrakovou vadu.

Jak může vypadat adaptace studia?

Studenti se zrakovým postižením můžou v případě potřeby využít následující doporučení:

  • individuální studijní plán,
  • navýšení času na zkoušky,
  • zpřístupnění a adaptace studijních materiálů,
  • adaptace zadání zkoušek a zápočtů,
  • možnost využívat PC v největší možné míře aj.

Více informací o tom jak zažádat o adaptaci studia najdete zde.

Další služby pro studenty se zrakovým postižením

Kontakt

Mgr. Jitka Hořanská

jitka.horanska@vutbr.cz / +420 541 14 29 29

  • koordinátor služeb pro studenty se zrakovým postižením