Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky skryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Úkolem Poradenského centra Alfons je poskytovat podpůrné služby a poradenství uchazečům a studentům se specifickými potřebami na VUT v Brně.

Vyučujícím a všem zaměstnancům VUT nabízíme informace o specifických potřebách znevýhodněných studentů a o adaptaci jejich studia formou workshopů, individuálních konzultací a e-learningu. Heslo ke vstupu do e-learningové podpory Vám rádi na vyžádání předáme.

Kdo je student se SP

Studentem se specifickou potřebou je ten, kterému dopady jeho obtíží, onemocnění nebo postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Jde o studenty s některým z těchto znevýhodnění:

  • specifické poruchy učení
  • zrakové postižení
  • sluchové postižení
  • pohybové postižení
  • poruchy autistického spektra
  • psychická onemocnění
  • chronická somatická onemocnění
  • poruchy komunikace

Více informací o jednotlivých znevýhodněních naleznete zde.

Adaptace studia

Adaptace studia je soubor individuálních doporučení, která upravují průběh výuky a zkouškových situací tak, aby byly pro studenty se SP přístupné. Konkrétní doporučení pro studium jsou vždy uvedena v elektronickém dokumentu „Adaptace studia“ (DAS) a vychází z rejstříku servisních opatření, které mají předem definované parametry využití, např. komu, za jakých okolností a v jakém rozsahu jsou služby poskytovány. Tato doporučení však nemají vliv na rozsah studijních požadavků v jednotlivých předmětech.

Vyučující vždy dostane upozornění na adaptaci studia svých studentů, a to v druhém týdnu semestru. Všechny studenty se SP mohou vyučující nalézt v IS Apollo – Výuka – Studenti se SVP nebo v kartě předmětu (barevné podbarvení či značka u jména). Studenti mají závaznou povinnost informovat vyučující o své adaptaci studia vždy v druhém týdnu semestru a dále týden před plánovanou zkouškou, aby se dohodli na podrobnostech adaptace. Pokud tak student neučiní, vyučující není povinen mu vyhovět.

Právní rámec podpory studentů se SP

Zákon o vysokých školách ukládá univerzitám povinnost „činit všechna dostupná opatření pro vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole“. Tato povinnost je definována Metodickým standardem MŠMT a dále upravena Směrnicí o uchazečích a studentech se specifickými potřebami na VUT. 

Poradenské centrum Alfons je členem Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (AP3SP) a při své činnosti se řídí jejími standardy.

FAQ