Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky skryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Uchazečům o studium se specifickými potřebami, kteří mají zájem o studium na VUT v Brně, poskytujeme následující informace a služby:

Informace

 • o přístupnosti studijních oborů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče
 • o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity
 • o podmínkách ubytování na kolejích
 • o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptace studia

Doporučujeme, aby se u nás uchazeči dostatečně informovali před tím, než si podají přihlášku. Dále doporučujeme účast na Dnech otevřených dveří preferované fakulty.

Služby

 • zhodnocení dopadu znevýhodnění na přijímací řízení
 • adaptaci přijímacího řízení – uzpůsobení konání přijímací zkoušky
 • asistenční služby – průvodcovské, prostorová orientace
 • tlumočnický a přepisovatelský servis

Postup při žádosti o adaptaci přijímaček

 • V elektronické přihlášce ke studiu označte možnost Žádám o zohlednění specifických potřeb, následně upřesněte typ specifických potřeb a typ dokladu.
 • Jakmile bude Vaše přihláška zpracována, zašleme Vám na e-mailovou adresu výzvu k dodání dokladů o specifických potřebách. Seznam uznatelných dokladů najdete v záložce Ke stažení.
 • Po zhodnocení dodaných uznatelných dokladů Vám e-mailem zašleme vyrozumění o způsobu adaptace přijímaček.

Některé fakulty VUT v Brně akceptují pro přijetí výhradně výsledky testů pořádaných společností SCIO. Výčet fakult i termíny testů naleznete zde. Společnost SCIO rovněž zajišťuje adaptace těchto testů dle potřeb uchazečů. Více informací naleznete na stránkách společnosti.

Podoba, průběh, termíny, podmínky pro prominutí přijímací zkoušky a další informace týkající se přijímacího řízení jsou upraveny vnitřními předpisy jednotlivých fakult. Tyto předpisy jsou zveřejněny na internetových stránkách daných fakult. Doporučujeme si tyto předpisy detailně prostudovat.