Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky skryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Uchazečem se specifickými poruchami učení (SPU) rozumíme uchazeče, který má diagnostikovanou dyslexii, dysgrafii, dysortografii nebo poruchu pozornosti (ADD, ADHD).

Na Vysokém učení technickém v Brně není možné vzhledem k povaze studia adaptovat dyskalkulii.

Adaptace přijímaček

Na základě doložených uznatelných dokladů poskytujeme uchazečům se specifickými poruchami učení navýšení času na konání přijímací zkoušky.

Více informací o tom jak zažádat o adaptaci přijímaček najdete zde.

Kontakt

Mgr. Eva Viktorinová

eva.viktorinova@vutbr.cz / +420 541 14 29 34

  • koordinátor služeb pro studenty s SPU a s poruchou pozornosti