Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky skryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Uchazečem se sluchovým postižením rozumíme:

a) uchazeče nedoslýchavého – užívá český jazyk v mluvené nebo psané podobě,

b) neslyšícího uchazeče – užívá český znakový jazyk.

Adaptace přijímaček

Na základě doložených uznatelných dokladů poskytujeme uchazečům se sluchovým postižením:

  • navýšení času na konání přijímaček,
  • tlumočení do českého znakového jazyka,
  • artikulační tlumočení,
  • individuální konání zkoušky v akusticky vhodném prostředí.

Více informací o tom jak zažádat o adaptaci přijímaček najdete zde.

Kontakt

Mgr. Jitka Hořanská

jitka.horanska@vutbr.cz  / +420 541 14 29 29

  • koordinátor služeb pro studenty se sluchovým postižením