Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky skryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Uchazečem s pohybovým postižením rozumíme uchazeče, který má postižení dolních či horních končetin. Jedná se tedy o uchazeče, kteří:

a) využívají ke svému samostatnému pohybu opěrné hole nebo mechanické či elektrické vozíky,

b) mají obtíže v oblasti jemné motoriky, což omezuje či zcela snižuje jejich schopnost pořizovat poznámky vlastní rukou a manipulaci s předměty a zařízeními nezbytně nutnými pro plnění studijních povinností.

Adaptace přijímaček

 Na základě doložených uznatelných dokladů poskytujeme uchazečům s pohybovým postižením:

  • navýšení času na konání přijímaček,
  • asistenční a průvodcovské služby,
  • zajištění bezbariérových prostor pro konání přijímací zkoušky,
  • možnost využití osobních kompenzačních pomůcek.

Více informací o tom jak zažádat o adaptaci přijímaček najdete zde.

Kontakt

MUDr. Zdeňka Zigalová

zdenka.zigalova@vutbr.cz  / +420 541 14 29 29

  • koordinátor služeb pro studenty s pohybovým postižením