Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky skryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Uchazečem se zrakovým postižením rozumíme:

a) uchazeče se zrakovou vadou, která umožňuje práci zrakem (a to i s textem) s běžnými formáty dokumentů, včetně vizuálních; uchazeč nepotřebuje využívat odečítače obrazovky,

b) uchazeče, který pracuje s hmatově tištěnými dokumenty nebo s odečítači obrazovek (v kombinaci s hmatovým displejem nebo hlasovým výstupem).

Za uchazeče se zrakovým postižením nepovažujeme osobu, která nosí dioptrické brýle nebo kontaktní čočky, které zcela kompenzují jejich zrakovou vadu.

Adaptace přijímaček

Na základě doložených uznatelných dokladů poskytujeme uchazečům se sluchovým postižením:

  • navýšení času na konání přijímaček,
  • zvětšené písmo zadání,
  • upravený kontrast, barevnost zadání,
  • asistenční a průvodcovské služby.

Více informací o tom jak zažádat o adaptaci přijímaček najdete zde.

Kontakt

Mgr. Jitka Hořanská

jitka.horanska@vutbr.cz  / +420 541 14 29 29

  • koordinátor služeb pro studenty se zrakovým postižením