Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky zkryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Uchazečem se sluchovým postižením rozumíme takového uchazeče, který při komunikaci preferuje:

a) mluvený jazyk (češtinu) v mluvené nebo psané podobě, nebo

b) český znakový jazyk.

Adaptace přijímacího řízení

Při adaptaci přijímacího řízení standardně poskytujeme uchazečům se sluchovým postižením následující:

  • navýšení času na konání přijímací zkoušky,
  • tlumočení do českého znakového jazyka,
  • artikulační tlumočení,
  • individuální konání zkoušky v akusticky přívětivém prostředí.

Uznatelné doklady

Uchazeči, kteří mají zájem o služby poradenského centra, doloží uznatelné doklady a domluví si osobní schůzku.

Výběr oboru

Při výběru studijního oboru je dobré se řídit tím, jaký obor Vás zajímá, z jaké střední školy přicházíte (její zaměření) a dále samotným obsahem studijního oboru. Více o oborech se dozvíte zde! Doporučujeme zajímat se o náplň oboru před podáním přihlášky na VUT v Brně! Dotazy týkající se obsahu studijních oborů Vám rádi zprostředkujeme.
Rovněž doporučujeme účast na Dnech otevřených dveří. Jsou dobrou příležitostí seznámit se s nabídkou studijních oborů jednotlivých fakult. Na dny otevřených dveří rádi zajistíme přepisovatele nebo tlumočníka.