Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky zkryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Studentem s jinými obtížemi rozumíme takového studenta, který má specifické potřeby spojené s obtížemi typu:

  1. psychické onemocnění,
  2. chronické somatické onemocnění (Crohnova choroba, epilepsie, cukrovka, celiakie, onkologická onemocnění atd.),
  3. narušené komunikační schopnosti.

Uznatelné doklady

Studenti, kteří mají zájem o služby poradenského centra, doloží uznatelné doklady a domluví si osobní schůzku.

Služby pro studenty s jinými obtížemi

Služby se odvíjí od individuálních potřeb studenta a typu jeho obtíží.

Adaptace studia

Při adaptaci studia standardně poskytujeme studentům s jinými obtížemi následující:

  • individuální studijní plán,
  • navýšení času na zkoušky,
  • zpřístupnění studijních materiálů,
  • možnost ústního dozkoušení při hraničním výsledku,
  • náhradní plnění úkolů,
  • pomoc při plánování zkoušek apod.

Studijní a osobní asistence

Studijní asistencí rozumíme například nácvik efektivních studijních a pracovních strategií.

Osobní asistencí rozumíme průvodcovské služby na neznámá místa a přiměřenou intervenci asistenta v psychicky a orientačně nevstřícném prostředí.

Seberozvojové kurzy

Jedná se o kurzy jednorázové, případně třífázové, ve kterých se studenti seznámí s rozvojovými strategiemi z oblasti sebeprezentace, time-managementu, plánování, prací s textem a informacemi apod. Vícefázové kurzy jsou pojaté aktivní formou tak, aby si studenti nové poznatky nejen vyzkoušeli, ale také osvojili. V ojedinělých případech lze formu kurzu nastavit jako individuální.

Martina, FEKT: „Řešila jsem na kurzu téma mé diplomové práce. Velmi se mi líbilo, že kurz nebyl veden klasickým přednesem u tabule, ale lektoři nás všechny brali jako známé a v pohodě a klidu si s námi povídali. Tímto způsobem se řešili i důležité věci, čímž jsem si je i lépe zapamatovala. Hodně mě to posunulo hlavně v mluvení a prezentování před neznámými lidmi.“

Ota, FEKT: „Rád bych doporučil kurzy lidem, kteří jako já, mají například potíže s prezentováním textu. Kurzy probíhají přátelskou formou, proto 3 hodiny utečou jako voda. Mnou absolvovaný kurz mi pomohl s tím, jak tvořit projev, kam se dívat, jak být víc sebevědomý a mnohem víc.
Pokud by záleželo na mně, nejraději bych podobné kurzy navštěvoval každý týden jako seminář. Všem doporučuji a třeba se uvidíme na nějakém z dalších kurzů, já tam budu určitě.“

Lucie, ÚSI: „Kurz, kterého jsem se zúčastnila já, byl pro mne velmi zábavný a též mi byl i velkým přínosem do budoucna. Příjemný mladý kolektiv s ještě příjemnějšími lektory! Zkrátka zkušenost, zábava a úsměv od ucha k uchu. Vždy jsem se na něj těšila a zpříjemnil mi jinak nudný školní den a dokonce i celý týden.“

Kontakty

Mgr. Veronika Matějková – koordinátor služeb pro studenty s psychickým onemocněním a s narušenými komunikačními schopnostmi.

541 14 29 34; matejkova@lli.vutbr.cz

 

 

 

 

MUDr. Zdeňka Zigalová  – koordinátor služeb pro studenty s chronickým somatickým onemocněním.

541 14 29 29; zigalova@lli.vutbr.cz