Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky zkryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Studentem se sluchovým postižením rozumíme takového studenta, který je nedoslýchavý nebo neslyšící. Jedná se tedy o studenty, kteří:

 1. přijímají i podávají informace prostřednictvím mluveného jazyka, přičemž mohou využívat kompenzační pomůcky, jako jsou naslouchadla nebo kochleární implantát,
 2. přijímají i podávají informace prostřednictvím českého znakového jazyka.

Uznatelné doklady

Studenti, kteří mají zájem o služby poradenského centra, doloží uznatelné doklady a domluví si osobní schůzku.

Služby pro studenty se sluchovým postižením

 • Adaptace studia
 • Zapůjčení softwarových pomůcek (Roger Pen, Indukční smyčka)
 • Redakční služba
 • Studijní a osobní asistence
 • Individuální výuka
 • Pomoc při zajištění ubytování

Adaptace studia

Při adaptaci studia standardně poskytujeme studentům se sluchovým postižením následující:

 • individuální studijní plán,
 • navýšení času na zkoušky,
 • zpřístupnění studijních materiálů,
 • tlumočnický servis – artikulační tlumočení, tlumočení do ČZJ,
 • přepisovatelský servis – simultánní přepis, obsahový zápis
 • individuální výuka aj.

Studijní a osobní asistence

Studijní asistencí rozumíme například nácvik studijních strategií, pomoc při orientaci v neznámém dokumentu s netriviální strukturou nebo asistence při sportovních aktivitách.

Osobní asistencí rozumíme služby administrativního charakteru apod.

Výuková aplikace vybraných technických termínů v ČZJ

Poradenské centrum Alfons rozvíjí pro studenty technických oborů elektronický slovník vybraných termínů. Jde o výukovou aplikaci, která usnadní neslyšícím studentům přijímání informací na přednáškách a cvičeních od tlumočníků českého znakového jazyka. Seznámit se s aplikací můžete zde.

Kontakty

MUDr. Zdeňka Zigalová – koordinátor služeb pro studenty se sluchovým postižením

541 14 29 29; zigalova@lli.vutbr.cz