Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky zkryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Studentem se zrakovým postižením rozumíme takového studenta, který má obtíže se zrakem vyžadující:

 1. úpravu textu spočívající ve zvětšení nebo jiných změnách optického charakteru,
 2. práci s odečítači obrazovek nebo hmatově tištěné dokumenty (příp. dokument obsahově i formálně adaptovaný).

Jde o osoby s lehkým či těžkým zrakovým postižením. Nespadají sem osoby, které nosí běžné dioptrické brýle nebo kontaktní čočky, které zcela kompenzují jejich zrakovou vadu.

Uznatelné doklady

Studenti, kteří mají zájem o služby poradenského centra, doloží uznatelné doklady a domluví si osobní schůzku.

Služby pro studenty se zrakovým postižením

 • Adaptace studia
 • Adaptace studijní literatury
 • Zapůjčení softwarových pomůcek (ZoomText + speciální klávesnice, ClaroRead)
 • Služby psychologa
 • Seberozvojové kurzy
 • Redakční služba
 • Studijní a osobní asistence
 • Prostorová orientace
 • Pomoc při zajištění ubytování

Adaptace studia

Při adaptaci studia standardně poskytujeme studentům se zrakovým postižením následující:

 • individuální studijní plán,
 • navýšení času na zkoušky,
 • zpřístupnění a adaptace studijních materiálů,
 • adaptace zadání zkoušek a zápočtů,
 • možnost využívat PC v největší možné míře aj.

Adaptace studijní literatury

Ve spolupráci s nakladatelstvím VUTIUM a ÚK VUT zajišťujeme studentům studijní literaturu v e-verzích z vlastních zdrojů. Digitální knihovnu pomalu rozšiřujeme v závislosti na potřebách studentů.

Pokud je nutné některý knižní titul adaptovat z tištěné verze na editovatelný či needitovatelný elektronický dokument, využíváme služeb Střediska ELSA z ČVUT v Praze.

Seberozvojové kurzy

Jedná se o kurzy jednorázové, případně třífázové, ve kterých se studenti seznámí s rozvojovými strategiemi z oblasti sebeprezentace, time-managementu, plánování, prací s textem a informacemi apod. Vícefázové kurzy jsou pojaté aktivní formou tak, aby si studenti nové poznatky nejen vyzkoušeli, ale také osvojili.

Martina, FEKT: „Řešila jsem na kurzu téma mé diplomové práce. Velmi se mi líbilo, že kurz nebyl veden klasickým přednesem u tabule, ale lektoři nás všechny brali jako známé a v pohodě a klidu si s námi povídali. Tímto způsobem se řešili i důležité věci, čímž jsem si je i lépe zapamatovala. Hodně mě to posunulo hlavně v mluvení a prezentování před neznámými lidmi.“

Ota, FEKT: „Rád bych doporučil kurzy lidem, kteří jako já, mají například potíže s prezentováním textu. Kurzy probíhají přátelskou formou, proto 3 hodiny utečou jako voda. Mnou absolvovaný kurz mi pomohl s tím, jak tvořit projev, kam se dívat, jak být víc sebevědomý a mnohem víc.
Pokud by záleželo na mně, nejraději bych podobné kurzy navštěvoval každý týden jako seminář. Všem doporučuji a třeba se uvidíme na nějakém z dalších kurzů, já tam budu určitě.“

Lucie, ÚSI: „Kurz, kterého jsem se zúčastnila já, byl pro mne velmi zábavný a též mi byl i velkým přínosem do budoucna. Příjemný mladý kolektiv s ještě příjemnějšími lektory! Zkrátka zkušenost, zábava a úsměv od ucha k uchu. Vždy jsem se na něj těšila a zpříjemnil mi jinak nudný školní den a dokonce i celý týden.“

Studijní a osobní asistence

Studijní asistencí rozumíme například zprostředkování skutečností přístupných během výuky výhradně zrakem, pomoc při orientaci v neznámém dokumentu s netriviální strukturou, pomoc při fyzické manipulaci se stroji, přístroji a laboratorními vzorky nebo asistence při sportovních aktivitách.

Osobní asistencí rozumíme průvodcovské služby, služby administrativního charakteru apod.

Prostorová orientace

Jde o intervenci asistenta, díky níž je zajištěna bezpečná fyzická orientace studenta v nových nebo změněných prostorách areálu VUT souvisejících se studiem.

Kontakty

Mgr. Veronika Matějková – koordinátor služeb pro studenty se zrakovým postižením

541 14 29 34; matejkova@lli.vutbr.cz