Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky zkryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Studentem s jinými obtížemi rozumíme takového studenta, který má specifické potřeby spojené s obtížemi typu:

 1. psychické onemocnění (deprese, úzkostné poruchy, poruchy přizpůsobení, schizofrenie atd.),
 2. chronické somatické onemocnění (Crohnova choroba, epilepsie, cukrovka, celiakie, onkologická onemocnění atd.),
 3. narušené komunikační schopnosti (balbuties atd.).

Jak si o adaptaci zažádat?

Studenti, kteří mají zájem o služby poradenského centra, kontaktují koordinátora služeb (viz níže v sekci Kontakty) a domluví se na osobní schůzce nebo Skype konzultaci. Na schůzce je potřeba doložit doklady o svých specifických potřebách, poté se domluví konkrétní podoba adaptace studia.

Služby pro studenty s jinými obtížemi

Služby se odvíjí od individuálních potřeb studenta a typu jeho obtíží.

Adaptace studia

Při adaptaci studia standardně poskytujeme studentům s jinými obtížemi následující:

 • individuální studijní plán,
 • navýšení času na zkoušky,
 • zpřístupnění studijních materiálů,
 • možnost ústního dozkoušení při hraničním výsledku,
 • náhradní plnění úkolů,
 • pomoc při plánování zkoušek,
 • asistence při nenadálé hospitalizaci,
 • úprava formy zkoušek apod.

Studijní a osobní asistence

Studijní asistencí rozumíme například nácvik efektivních studijních a pracovních strategií.

Osobní asistencí rozumíme průvodcovské služby na neznámá místa a přiměřenou intervenci asistenta v psychicky a orientačně nevstřícném prostředí.

Seberozvojové kurzy

Jedná se o kurzy jednorázové, případně třífázové, ve kterých se studenti seznámí s rozvojovými strategiemi z oblasti sebeprezentace, time-managementu, plánování, prací s textem a informacemi apod. Vícefázové kurzy jsou pojaté aktivní formou tak, aby si studenti nové poznatky nejen vyzkoušeli, ale také osvojili. V ojedinělých případech lze formu kurzu nastavit jako individuální.

Kontakty

Mgr. Tereza Hrušková

hruskova.t@lli.vutbr.cz / +420 541 14 29 34

 • koordinátor služeb pro studenty s psychickým onemocněním a s narušenými komunikačními schopnostmi

MUDr. Zdeňka Zigalová

zigalova@lli.vutbr.cz  / +420 541 14 29 34

 • koordinátor služeb pro studenty s chronickým somatickým onemocněním