Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky skryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Uchazečům o studium se specifickými potřebami, kteří se hlásí do studia na VUT v Brně, poskytujeme následující informace a služby:

Informace

  • o přístupnosti studijních oborů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče
  • o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity
  • o podmínkách ubytování na kolejích
  • o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptace studia

Doporučujeme, aby se u nás uchazeči dostatečně informovali před tím, než si podají přihlášku. Rovněž doporučujeme účast na Dnech otevřených dveří preferované fakulty.

Služby

  • zhodnocení dopadu znevýhodnění na přijímací řízení
  • adaptaci přijímacího řízení – uzpůsobení konání přijímací zkoušky
  • asistenční služby – průvodcovské, prostorová orientace
  • tlumočnický a přepisovatelský servis

Jak zažádat o adaptaci přijímacího řízení?

Prostřednictvím elektronické přihlášky mohou uchazeči podat žádost o zohlednění specifických potřeb při přijímací zkoušce. Učiní tak vyplněním příslušného pole v e-přihlášce a následným upřesněním svých specifických potřeb.

Jakmile bude jejich přihláška platná/uhrazená, budou poradenským centrem kontaktováni a vyzváni k doložení uznatelných dokladů, jejichž výčet naleznete v sekci Ke stažení.  Doklady se nedokládají na studijní oddělení, ale přímo poradenskému centru a to až po e-mailové výzvě.

Žádoucí je rovněž osobní konzultace, aby došlo ke kompletnímu zhodnocení dopadu specifických potřeb na přijímací řízení.

Od roku 2017 některé fakulty VUT v Brně akceptují pro přijetí výhradně výsledky testů pořádaných společností SCIO. Výčet fakult i termíny testů naleznete zde. Společnost SCIO rovněž zajišťuje adaptace těchto testů dle potřeb uchazečů. Více informací naleznete na stránkách společnosti.

Podoba, průběh, termíny, podmínky pro prominutí přijímací zkoušky a další informace týkající se přijímacího řízení jsou upraveny vnitřními předpisy jednotlivých fakult. Tyto předpisy jsou zveřejněny na internetových stránkách daných fakult. Doporučujeme si tyto předpisy detailněji prostudovat.